AUTO PŮJČOVNA

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem vozidel.
Aktuálně nabízíme tato vozidla.

PANDA AUTORENT s.r.o.

Sháníte vůz k pronájmu?
Tady jste správně.

Hyundai i10

Skvělý kompaktní vůz.

Model i10 je vozem, který ve své třídě boří konvence. Je výrazný, prostorný, poskytuje potěšení z jízdy, nabízí pozoruhodnou výbavu a může se pochlubit skvělou úrovní konektivity.

Konečná cena včetně DPH

1 den 750 Kč/den
2-3 dny 700 Kč/den
4-7 dnů 650 Kč/den
8-14 dnů 600 Kč/den
15+ dnů individuálně

V ceně je zahrnut denní nájezd 150 km.
V případě překročení limitu bude účtován poplatek 4 Kč/km.

Kia Ceed SW

Kia Ceed SW

Prostor. Praktičnost.

Kia Ceed Sportswagon (SW), největší kombi ve své třídě, má obrovský zavazadlový prostor o objemu 625 litrů. Také řadu užitečných prvků výbavy, které vám jistě usnadní život na cestách.

Konečná cena včetně DPH

1 den 850 Kč/den
2-3 dny 800 Kč/den
4-7 dnů 750 Kč/den
8-14 dnů 700 Kč/den
15+ dnů individuálně

V ceně je zahrnut denní nájezd 150 km.
V případě překročení limitu bude účtován poplatek 4 Kč/km.

Hyundai i30 Fastback

Vůz pro naši dobu.

Nová generace Hyundai i30 tak činí s vytříbeným stylem. Osloví každého – svobodné, zadané, rodiny, mladé i „mladé duchem“. Atraktivní design, vyspělá konektivita a nejkomplexnější soubor bezpečnostních technologií umocňují jeho pozitivní image.

Konečná cena včetně DPH

1 den 1000 Kč/den
2-3 dny 950 Kč/den
4-7 dnů 900 Kč/den
8-14 dnů 850 Kč/den
15+ dnů 800 Kč/den

V ceně je zahrnut denní nájezd 150 km.
V případě překročení limitu bude účtován poplatek 4 Kč/km.

Hyundai i30 kombi

Krása. V nové podobě.

Nový Hyundai i30 kombi spojuje skvělý vzhled s mimořádnou praktičností a prostorem přesně pro Vaše potřeby. Ke svému prospěchu můžete využívat také vyspělé funkce z oblasti konektivity a výjimečné bezpečnostní prvky, díky nimž je nová i30 kombi tak atraktivní.

Konečná cena včetně DPH

1 den 1100 Kč/den
2-3 dny 1000 Kč/den
4-7 dnů 950 Kč/den
8-14 dnů 900 Kč/den
15+ dnů 850 Kč/den

V ceně je zahrnut denní nájezd 150 km.
V případě překročení limitu bude účtován poplatek 4 Kč/km.

Co potřebujete k pronájmu vozidla?

Z

Potvrzenou rezervaci

Předem udělaná rezervace na Vámi vybrané vozidlo vyplněním formuláře níže.

Dva doklady totožnosti

Budeme od Vás potřebovat občansky průkaz a řidičsky průkaz, nebo jiný doklad.

Složení vratné kauce

Kauce slouží jako dočasná záloha a bude vrácena ihned zpět po přistavení kontroly vozidla.

Máte zájem o pronájem vozidla? Napište nám.

14 + 9 =

Nebo nám zavolejte na číslo

Nejčastější dotazy?

Mají vozidla autopůjčovny havarijní pojištění?

Ano, všechna vozidla jsou havarijně připojištěna.

Co se stane v případě autonehody, krádeže nebo vykradení vozu?

Zavoláte nám a my přebíráme řešení případu s pojišťovnou. Také Vám v případě potřeby přistavíme náhradní vůz.

Je půjčený vůz možno použít k cestě do zahraničí?

Ano, ale pouze po individuální dohodě, ohledně vzdálenosti a místa. Při větších vzdálenostech mohou být účtovány ujeté km.

Mají vozidla dálniční známku?

Ano, všechna vozidla jsou vybavena roční dálniční známkou. 

Mají vozidla zimní pneumatiky?

Ano, od 1.11. – 31.3. 

Musím platit za servis?

Ne, vše je v platbě za pronájem. 

Lze v průběhu nájmu vyměnit vůz za jiný?

Ano v případě že máme volný jiný vůz. Stačí jen zavolat a domluvit se. 

Musím kvůli vyzvednutí vozu osobně na pobočku autopůjčovny?

Nemusíte, vypůjčený vůz Vám rádi přistavíme. Cena za přistavení v Brně a nejbližším okolí (do 15 km) je 300 Kč. Při větší vzdálenosti od Brna se základní sazba zvyšuje o 15 Kč za km. 

Jde prodloužit délka půjčení vozidla?

Ano, po dohodě a podpisu nezbytných dokumentů Vám rádi prodloužíme půjčení vozidla, jak budete potřebovat. Vozidlo si můžete pronajmout i na dobu neurčitou. 

Platí se nájem vozu předem?

Ano, nájemné se hradí při vyzvednutí vozu. 

Jak je to s GPS navigacemi?

Je možné si GPS navigaci pronajmout k vozidlu za paušál 100 Kč na celou dobu nájmu.

Může se v pronajatém vozidle kouřit?

Bohužel ne, všechna vozidla autopůjčovny jsou nekuřácká. 

Všeobecné podmínky

ke stažení v PDF ⇓

Základní informace

 • Zapůjčené vozidlo je nutné vrátit se stejným stavem PHM jako při převzetí (plná nádrž).
 • V našich vozech je přísný zákaz kouření, vrací se vždy v původním stavu.
 • V případě že bude vozidlo nadměrně znečištěno odpadky, jídlem, tekutinami nebo jinak, než je obvyklé užití vozidla, vyhrazujeme si právo na náhradu škody ve výši 1.500 Kč z vratné kauce.
 • Cesty do zahraničí jsou možné po předchozí písemné domluvě.
 • Všechna vozidla jsou vybavena roční dálniční známkou.
 • Všechna naše vozidla mají platné povinné ručení a havarijní pojištění.

Závazky pronajímatele

 • Předat nájemci vozidlo v technicky způsobilém stavu, společně s dokladem od vozidla a dokladem o povinném ručení (zelená karta pojišťovny).
 • Zajistit u vozidla veškeré servisní prohlídky v intervalech předepsaných výrobcem.
 • V případě nutnosti opravy nebo servisní prohlídky v tuzemsku či zahraničí poskytnout nájemci informace a závazné doporučení k zajištění opravy v autorizovaném servisu značky výrobce pronajatého dopravního prostředku.

Závazky nájemce

 • Užívat dopravní prostředek výhradně k účelům, k nimž byl dopravní prostředek výrobcem určen.
 • Nájemce nemá oprávnění zapůjčit nebo pronajmout dopravní prostředek 3 osobě bez vědomí pronajímatele a má povinnost zamezit přístup k autoklíčům nebo startovací kartě od vozidla 3 osobě.
 • Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele zapůjčit dopravní prostředek ani přenechat jeho řízení 3 osobě.
 • Nájemce je povinen pravidelně kontrolovat stav provozních naplní.
 • Nájemce nesmí zatížit dopravní prostředek zástavním právem, využívat jej k činnostem majících povahu taxislužby, k účasti na závodech, soutěžích, k tlačení či tažení přívěsů nebo jiných vozidel a předmětů.
 • Tankovat PHM pouze u autorizovaných čerpacích stanic a je povinen uchovávat po dobu trvání Smlouvy a následujících 30 dnů pokladní doklady o nákupu PHM.
 • Zdržet se jakýchkoliv změn na dopravním prostředku bez písemného souhlasu Pronajímatele.
 • Neprodleně oznámit pronajímateli, případně Policii ČR (nebo orgánu konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla a vznik této škody srozumitelnou formou zdokumentovat, zpravidla protokolem o vzniku dopravní nehody na společném evropském formuláři.
 • V případě vzniku škody pronajímateli (odcizení dopravního prostředku.
 • V případě vzniku škody pronajímateli (odcizení dopravního prostředku, totální škoda, částečné poškození apod.) podílet se na likvidaci škody ve výši určené v položce označené „spoluúčast“, vyjma případů, kdy škoda vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany nájemce. V takových případech je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v případě poškození dopravního prostředku nájemné po celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případu, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody uplatní pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody.
 • Oznámit pronajímateli v průběhu trvání nájemní smlouvy písemnou formou veškeré změny na straně nájemce, např. změnu jména obchodní firmy, změnu sídla, změnu bydliště, změnu kontaktního telefonu, statutárních orgánů společnosti a toto ohlášení změn učinit bezodkladně.
 • V případě ukončení nájmu vrátí pronajímateli dopravní prostředek včas a v původním stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebením. Současně je nájemce povinen vrátit pronajímateli veškeré příslušenství včetně stavu PHM, se kterými byl dopravní prostředek předán nájemci na počátku nájemní smlouvy.
 • V případě, že bude dopravní prostředek pronajímateli vrácen znečištěný, odpovídat za případné poškození laku zjištěné po umytí dopravního prostředku. O takovém poškození bude nájemce informován pronajímatelem neprodleně po učiněném zjištění rozsahu poškození laku.
 • Nepoužít dopravní prostředek k výjezdu mimo území ČR, nebo jej tam dopravit jiným způsobem, bez předchozího písemného svolení pronajímatele.
 • V případě odcizení nebo zničení dopravního prostředku neprodleně vrátit pronajímateli klíče a doklady od dopravního prostředku. V případě porušení kterékoli povinnosti zde uvedené, nese nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny dopravního prostředku za každý den prodlení.

Nájemné a jeho splatnost

 1. Za užívání pronajatého dopravního prostředku se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné od okamžiku převzetí dopravního prostředku, a to za každý započatý den. Výše nájemného sjednaná ve Smlouvě, je oboustranně dohodnuta na základě platného ceníku pronajímatele, se kterým se nájemce před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil. V případě zrušení objednávky později jak 72 hodin před objednaným termínem a dříve jak 24 hodin před objednaným termínem, vzniká pronajímateli právo na úhradu částky ve výši 50 % z ceny nájemného.
 2. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění vozidla, výměna poškozené pneumatiky a její pořízení, nadlimitní amortizace, provozní kapaliny apod., hradí nájemce.
 3. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu po vzniku nároku na nájemné, může tak učinit i souhrnnou fakturou za více dní. Maximální délka splatnost faktury může činit 14 dnů. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci složení přiměřené zálohy na předpokládanou výši nájemného.
 4. Nájemné platí nájemce v hotovosti v pokladně pronajímatele, nebo bankovním převodem.
 5. V případě vrácení dopravního prostředku před uplynutím sjednané doby uvedené ve Smlouvě z důvodu vzniklého na straně nájemce, se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením Smlouvy vznikla. Nájemci nevzniká právo na vrácení nájemného a souvisejících poplatků.
 6. Pro případ prodlení nájemce s placením svých závazků vůči pronajímateli, se nájemce zavazuje bezodkladně zaplatit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč a dále 0,01 % denně z dlužné částky. Pro případ zasílání upomínek k dlužným platbám se nájemce zavazuje bezodkladně uhradit pronajímateli poplatek ve výši 2.500 Kč za každou odeslanou upomínku. Zároveň se nájemce zavazuje bezodkladně uhradit pronajímateli, nebo pronajímatelem pověřenému subjektu, za každou započatou hodinu, související s realizací úkonů nezbytných k zajištění vymáhání pohledávek, částku ve výši 2.500 Kč.
 7. V případě, že na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše uvedené skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, co se o nich dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání odstoupení na poslední známou adresu nájemce. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.

Ukončení nájmu

 1. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve Smlouvě.
 2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou či těmito obchodními podmínkami anebo s jeho určením. Pronajímatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud se nájemce dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči pronajímateli. Pronajímatel si v případě absence předepsaných plateb vyhrazuje právo na deaktivaci modulu zapalování dopravního prostředku. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání výpovědi na poslední pronajímateli známou adresu. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 3. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s výpovědní lhůtou 5 dnů od doručení pronajímateli a vrátit dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši nájemného za dobu od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak.
 4. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat dopravní prostředek pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak. Čas předání bude vždy upřesněn po telefonické dohodě.
 5. Pronajímatel potvrdí nájemci, po provedení technické prohlídky stavu dopravního prostředku a kontrolní jízdy, vrácení dopravního prostředku zápisem do předávacího protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že nájemce nepotvrdí svým podpisem předání dopravního prostředku, je pronajímatel oprávněn učinit do předávacího protokolu zápis skutečného stavu dopravního prostředku s podpisem svědka.
 6. V případě, že nájemce nepředá pronajímateli dopravní prostředek po skončení nájmu řádně a včas, je pronajímatel oprávněn pronajatý dopravní prostředek nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání pronajímatele, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na dopravním prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu nájemce. Nad rámec toho, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s předáním dopravního prostředku pronajímateli ve výši 1 % z pořizovací ceny nového dopravního prostředku.

Závěrečná ustanovení

 1. Nárok na zaplacení paušální náhrady škody dle příslušných ustanovení Smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek, se nedotýká nároku škody. Paušální náhrada škody je splatná ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy k její úhradě nájemci. Výzvu k její úhradě lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 2. Pro účely této Smlouvy, pokud se neprokáže něco jiného, se dnem doručení dle této Smlouvy rozumí třetí den ode dne odeslání.
 3. Pokud Smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu „neprodleně“, rozumí se tím nejpozději do tří dnů.
 4. K projednání případných sporů z právním vztahů souvisejících s touto Smlouvou je příslušný obecní soud pronajímatele v České republice a tyto spory se řídí výhradně českým právem.